Kansenmonitor

Gemeente Vlieland

Deze gemeente wordt omringd door de de gemeentes Harlingen, Texel, Terschelling, Den Helder, Waadhoeke, Hollands Kroon, Opmeer, Heerhugowaard en Langedijk. Vlieland bevat postcodegroep 889X.

Ben je benieuwd naar de verschilen met buurtgemeentes? Ga dan naar de Kansenkaart. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen de gemeente? Kijk dan verder.

Inkomen

Persoonlijk inkomen
Vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 28.955.
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 29.332.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 38.030.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 38.488.
Mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 47.372.
Mannelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 48.457.
Uurloon
Werkende vrouwelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een uurloon van € 15,60.
Werkende vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een uurloon van € 16,60.
Werkende dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een uurloon van € 16,80.
Werkende dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een uurloon van € 17,30.
Werkende mannelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een uurloon van € 17,90.
Werkende mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld een uurloon van € 18,10.
Uurloon minder dan €11
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland verdient 9,3% minder dan €11 per uur.
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland verdient 11,5% minder dan €11 per uur.
Onder vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland verdient 14,3% minder dan €11 per uur.
Uurloon minder dan €14
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland verdient 34,6% minder dan €14 per uur.
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland verdient 35,2% minder dan €14 per uur.
Onder vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland verdient 35,7% minder dan €14 per uur.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Werk

Werkt
Onder vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland ontvangt 77,1% het meeste inkomen uit werk.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland ontvangt 79,6% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland ontvangt 81,9% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland ontvangt 84,1% het meeste inkomen uit werk.
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland ontvangt 84,4% het meeste inkomen uit werk.
Onder mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland ontvangt 91,2% het meeste inkomen uit werk.
Gewerkte uren per week
Vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland werken gemiddeld 26,1 uur per week.
Vrouwelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland werken gemiddeld 26,5 uur per week.
Dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland werken gemiddeld 30,1 uur per week.
Dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland werken gemiddeld 30,3 uur per week.
Mannelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland werken gemiddeld 33,5 uur per week.
Mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland werken gemiddeld 35,1 uur per week.
Vast arbeidscontract
Onder vrouwelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland heeft 35,7% een vast contract.
Onder vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland heeft 36,6% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland heeft 38,6% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland heeft 39,0% een vast contract.
Onder mannelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland heeft 41,4% een vast contract.
Onder mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Vlieland heeft 41,7% een vast contract.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Gezondheid

Zorgkosten
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld € 1.025 aan jaarlijkse zorgkosten.
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld € 1.452 aan jaarlijkse zorgkosten.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld € 1.988 aan jaarlijkse zorgkosten.
Ziekenhuis
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland maakte 42,2% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland maakte 47,1% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland maakte 59,6% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland maakte 63,8% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland maakte 75,5% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland maakte 80,0% gebruik van ziekenhuiszorg.
Medicijnen
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland gebruikte 46,7% medicijnen.
Onder mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland gebruikte 50,0% medicijnen.
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland gebruikte 59,6% medicijnen.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland gebruikte 62,3% medicijnen.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland gebruikte 71,4% medicijnen.
Onder vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland gebruikte 74,3% medicijnen.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Geboorte

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Onderwijsniveau

Volgt vmbo-GL of hoger
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Vlieland 96,6% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland 97,9% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Vlieland 98,1% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Volgt havo of hoger
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland 41,7% kans om havo of hoger te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Vlieland 45,3% kans om havo of hoger te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Vlieland 55,2% kans om havo of hoger te volgen.
Volgt vwo
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Vlieland 22,6% kans om vwo te volgen.
Diploma op hogeschool of universiteit
Mannelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 37,8% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 40,4% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 42,9% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 44,1% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 44,9% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 45,7% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op de universiteit
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 16,0% kans op het behalen van een universitair diploma.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Vlieland hebben gemiddeld 17,4% kans op het behalen van een universitair diploma.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Schooladviezen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Eindtoetsadviezen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasgenoten

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Ben je benieuwd hoe bevoorrecht jij zelf eigenlijk bent? Doe dan de 7 vinkjes test.