Kansenmonitor

Gemeente Schiermonnikoog

Deze gemeente wordt omringd door de de gemeentes Het Hogeland, Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Westerkwartier, Tytsjerksteradiel, Ameland, Smallingerland en Loppersum. Schiermonnikoog bevat postcodegroep 916X.

Ben je benieuwd naar de verschilen met buurtgemeentes? Ga dan naar de Kansenkaart. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen de gemeente? Kijk dan verder.

Inkomen

Persoonlijk inkomen
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 31.481.
Vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 32.651.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 34.296.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 35.632.
Uurloon
Werkende dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een uurloon van € 16,80.
Werkende vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een uurloon van € 17,00.
Werkende dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een uurloon van € 17,60.
Werkende vrouwelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld een uurloon van € 18,00.
Uurloon minder dan €11
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog verdient 23,5% minder dan €11 per uur.
Uurloon minder dan €14
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog verdient 39,2% minder dan €14 per uur.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Werk

Werkt
Onder vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog ontvangt 74,2% het meeste inkomen uit werk.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog ontvangt 75,7% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog ontvangt 76,9% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog ontvangt 78,0% het meeste inkomen uit werk.
Gewerkte uren per week
Vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog werken gemiddeld 24,3 uur per week.
Vrouwelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog werken gemiddeld 24,3 uur per week.
Dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog werken gemiddeld 26,5 uur per week.
Dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog werken gemiddeld 27,1 uur per week.
Vast arbeidscontract
Onder vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog heeft 34,4% een vast contract.
Onder vrouwelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog heeft 34,6% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog heeft 43,1% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog heeft 43,2% een vast contract.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Vermogen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Wonen

Woonoppervlak 16-jarigen
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 40,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Gezondheid

Ziekenhuis
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog maakte 48,1% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog maakte 49,2% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog maakte 70,3% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog maakte 71,0% gebruik van ziekenhuiszorg.
Geestelijke gezondheidszorg (basis)
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog maakte 11,8% gebruik van basis-geestelijke gezondheidszorg.
Medicijnen
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog gebruikte 61,0% medicijnen.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog gebruikte 63,5% medicijnen.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog gebruikte 78,4% medicijnen.
Onder vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog gebruikte 83,9% medicijnen.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Zorgkosten

Zorgkosten van 16-jarigen
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld € 910 aan jaarlijkse zorgkosten.
Zorgkosten van dertigers
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld € 1.431 aan jaarlijkse zorgkosten.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Geboorte

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Onderwijsniveau

Volgt vmbo-GL of hoger
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben 99,9% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben 99,9% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Startkwalificatie
Onder 21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog heeft 0,9%  een startkwalificatie behaald.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Studieniveau

Diploma op hogeschool of universiteit (21-jarigen)
21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 61,1% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op hogeschool of universiteit (dertigers)
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 43,2% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 47,5% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Vrouwelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 51,6% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 53,8% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op de universiteit (21-jarigen)
21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 7,4% kans op het behalen van een universitair diploma.
Diploma op de universiteit (dertigers)
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 25,4% kans op het behalen van een universitair diploma.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Schiermonnikoog hebben gemiddeld 28,8% kans op het behalen van een universitair diploma.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Schooladviezen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Eindtoetsadviezen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasgenoten

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasniveau

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Jeugdbescherming

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Ben je benieuwd hoe bevoorrecht jij zelf eigenlijk bent? Doe dan de 7 vinkjes test.