Kansenmonitor

Gemeente Rozendaal

Deze gemeente wordt omringd door de de gemeentes Rheden, Westervoort, Brummen, Duiven, Doesburg, Bronckhorst, Arnhem en Renkum. Rozendaal bevat postcodegroepen 689X en 696X.

Ben je benieuwd naar de verschilen met buurtgemeentes? Ga dan naar de Kansenkaart. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen de gemeente? Kijk dan verder.

Inkomen

Persoonlijk inkomen
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 52.792.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 52.987.
Uurloon
Werkende dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld een uurloon van € 20,50.
Werkende dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld een uurloon van € 20,70.
Uurloon minder dan €11
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Rozendaal verdient 2,3% minder dan €11 per uur.
Uurloon minder dan €14
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Rozendaal verdient 18,2% minder dan €14 per uur.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Werk

Werkt
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal ontvangt 88,5% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal ontvangt 89,4% het meeste inkomen uit werk.
Gewerkte uren per week
Dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal werken gemiddeld 33,8 uur per week.
Dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Rozendaal werken gemiddeld 34,2 uur per week.
Vast arbeidscontract
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft 31,8% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft 34,1% een vast contract.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Vermogen

Vermogen
35-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld een vermogen van € 226.090.
Vermogen zonder woning en hypotheekschuld
35-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld een vermogen zonder eigen woning en hypotheekschuld van € 196.241.
Koopwoning
Onder 35-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal woont gemiddeld 29.850% in een koopwoning.
Schenking ouders
Onder 35-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft 26,9% een schenking ontvangen.
Waarde schenking ouders
35-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal ontvangen schenkingen van hun ouders met gemiddeld een waarde van € 16.600.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Wonen

Woonoppervlak groep 8
Leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 46,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 47,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Mannelijke leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 49,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Woonoppervlak 16-jarigen
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 55,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 57,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 57,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Woonoppervlak dertigers
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 54,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Gezondheid

Ziekenhuis
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal maakte 44,2% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal maakte 46,8% gebruik van ziekenhuiszorg.
Geestelijke gezondheidszorg (basis)
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal maakte 7,7% gebruik van basis-geestelijke gezondheidszorg.
Medicijnen
Onder dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal gebruikte 42,3% medicijnen.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal gebruikte 44,7% medicijnen.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Zorgkosten

Zorgkosten van groep-8-leerlingen
Mannelijke leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld € 528 aan jaarlijkse zorgkosten.
Leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld € 532 aan jaarlijkse zorgkosten.
Leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld € 564 aan jaarlijkse zorgkosten.
Zorgkosten van 16-jarigen
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld € 867 aan jaarlijkse zorgkosten.
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld € 1.051 aan jaarlijkse zorgkosten.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld € 1.308 aan jaarlijkse zorgkosten.
Zorgkosten van dertigers
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld € 2.336 aan jaarlijkse zorgkosten.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Geboorte

Perinatale sterfte
Onder geboorten die opgroeiden in de gemeente Rozendaal overlijdt 1,4% tijdens de zwangerschap of binnen 7 dagen na de geboorte.
Onder geboorten met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal overlijdt 1,8% tijdens de zwangerschap of binnen 7 dagen na de geboorte.
Neonatale sterfte
Onder geboorten die opgroeiden in de gemeente Rozendaal overlijdt 1,4% tijdens de zwangerschap of binnen 28 dagen na de geboorte.
Onder geboorten met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal overlijdt 1,8% tijdens de zwangerschap of binnen 28 dagen na de geboorte.
Zuigelingensterfte
Onder geboorten die opgroeiden in de gemeente Rozendaal overlijdt 1,4% tijdens de zwangerschap of binnen een jaar na de geboorte.
Onder geboorten met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal overlijdt 1,8% tijdens de zwangerschap of binnen een jaar na de geboorte.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Onderwijsniveau

Volgt vmbo-GL of hoger
Vrouwelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 91,5% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 92,9% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 94,2% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 94,3% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 95,7% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 97,5% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Volgt havo of hoger
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 72,3% kans om havo of hoger te volgen.
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 72,5% kans om havo of hoger te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 73,6% kans om havo of hoger te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 74,5% kans om havo of hoger te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 75,7% kans om havo of hoger te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 78,6% kans om havo of hoger te volgen.
Volgt vwo
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 40,0% kans om vwo te volgen.
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 40,4% kans om vwo te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 44,8% kans om vwo te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 45,6% kans om vwo te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 48,9% kans om vwo te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben 50,0% kans om vwo te volgen.
Startkwalificatie
Onder mannelijke 21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft 0,9%  een startkwalificatie behaald.
Onder 21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft 1,0%  een startkwalificatie behaald.
Onder 21-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft 1,0%  een startkwalificatie behaald.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Studieniveau

Diploma op hogeschool of universiteit (21-jarigen)
Mannelijke 21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 77,4% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
21-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 83,1% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 84,6% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op hogeschool of universiteit (dertigers)
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 57,4% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 61,5% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op de universiteit (21-jarigen)
Mannelijke 21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 50,0% kans op het behalen van een universitair diploma.
21-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 54,9% kans op het behalen van een universitair diploma.
21-jarigen die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 55,8% kans op het behalen van een universitair diploma.
Diploma op de universiteit (dertigers)
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 34,0% kans op het behalen van een universitair diploma.
Dertigers die opgroeiden in de gemeente Rozendaal hebben gemiddeld 34,6% kans op het behalen van een universitair diploma.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Schooladviezen

School adviseert vmbo-GL of hoger
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 97,5% een definitief schooladvies voor vmbo‑GL of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 97,8% een definitief schooladvies voor vmbo‑GL of hoger.
School adviseert havo of hoger
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 90,0% een definitief schooladvies voor havo of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 91,1% een definitief schooladvies voor havo of hoger.
School adviseert vwo
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 62,5% een definitief schooladvies voor vwo.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 66,7% een definitief schooladvies voor vwo.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Eindtoetsadviezen

Eindtoets adviseert vmbo-GL of hoger
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 97,5% een eindtoetsadvies voor vmbo-GL of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 97,8% een eindtoetsadvies voor vmbo-GL of hoger.
Eindtoets adviseert havo of hoger
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 87,5% een eindtoetsadvies voor havo of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 88,9% een eindtoetsadvies voor havo of hoger.
Eindtoets adviseert vwo
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 62,5% een eindtoetsadvies voor vwo.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 64,4% een eindtoetsadvies voor vwo.
Lezen op streefniveau
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 90,0% een eindtoets-leesscore van tenminste het streefniveau.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 91,1% een eindtoets-leesscore van tenminste het streefniveau.
Rekenen op streefniveau
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 90,0% een eindtoets-rekenscore van tenminste het streefniveau.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 91,1% een eindtoets-rekenscore van tenminste het streefniveau.
Taalverzorging op streefniveau
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 85,0% een eindtoets-taalverzorgingsscore van tenminste het streefniveau.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in de gemeente Rozendaal heeft gemiddeld 86,7% een eindtoets-taalverzorgingsscore van tenminste het streefniveau.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasgenoten

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasniveau

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Jeugdbescherming

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Ben je benieuwd hoe bevoorrecht jij zelf eigenlijk bent? Doe dan de 7 vinkjes test.