Kansenmonitor

Postcodegebied 6574

Dit postcodegebied maakt onderdeel uit van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal en van postcodegroep 657X.

Ben je benieuwd naar de verschilen met omliggende buurten? Ga dan naar de Kansenkaart. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen de postcode? Klik dan hieronder.

Inkomen

Persoonlijk inkomen
Mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 31.033.
Mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 31.790.
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 32.624.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 33.124.
Uurloon
Werkende mannelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een uurloon van € 14,70.
Werkende mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een uurloon van € 14,90.
Werkende dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een uurloon van € 16,30.
Werkende dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld een uurloon van € 16,40.
Uurloon minder dan €11
Onder mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 verdient 21,4% minder dan €11 per uur.
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 verdient 22,2% minder dan €11 per uur.
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 verdient 24,2% minder dan €11 per uur.
Uurloon minder dan €14
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 verdient 44,4% minder dan €14 per uur.
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 verdient 48,5% minder dan €14 per uur.
Onder mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 verdient 53,6% minder dan €14 per uur.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Werk

Werkt
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 ontvangt 60,0% het meeste inkomen uit werk.
Onder mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 ontvangt 61,1% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 ontvangt 64,1% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 ontvangt 64,2% het meeste inkomen uit werk.
Gewerkte uren per week
Dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 werken gemiddeld 29,1 uur per week.
Dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 werken gemiddeld 30,2 uur per week.
Mannelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 werken gemiddeld 33,5 uur per week.
Mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 werken gemiddeld 34,5 uur per week.
Vast arbeidscontract
Onder mannelijke dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 heeft 38,1% een vast contract.
Onder mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 heeft 40,0% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 6574 heeft 43,9% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 heeft 45,7% een vast contract.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Vermogen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Wonen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Gezondheid

Ziekenhuis
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 maakte 42,2% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 maakte 47,2% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 maakte 51,6% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 maakte 56,6% gebruik van ziekenhuiszorg.
Geestelijke gezondheidszorg (basis)
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 maakte 9,8% gebruik van basis-geestelijke gezondheidszorg.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 maakte 12,0% gebruik van basis-geestelijke gezondheidszorg.
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 maakte 14,5% gebruik van basis-geestelijke gezondheidszorg.
Medicijnen
Onder mannelijke dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 gebruikte 52,8% medicijnen.
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 gebruikte 57,8% medicijnen.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 gebruikte 58,5% medicijnen.
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 gebruikte 62,5% medicijnen.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Zorgkosten

Zorgkosten van dertigers
Mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld € 2.039 aan jaarlijkse zorgkosten.
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld € 2.481 aan jaarlijkse zorgkosten.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld € 2.548 aan jaarlijkse zorgkosten.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Geboorte

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Onderwijsniveau

Volgt vmbo-GL of hoger
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben 96,6% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Volgt havo of hoger
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben 75,9% kans om havo of hoger te volgen.
Volgt vwo
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben 37,9% kans om vwo te volgen.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Studieniveau

Diploma op hogeschool of universiteit (dertigers)
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld 24,5% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld 25,0% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op de universiteit (dertigers)
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 6574 hebben gemiddeld 15,6% kans op het behalen van een universitair diploma.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Schooladviezen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Eindtoetsadviezen

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasgenoten

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasniveau

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Jeugdbescherming

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Ben je benieuwd hoe bevoorrecht jij zelf eigenlijk bent? Doe dan de 7 vinkjes test.