Kansenmonitor

Postcodegebied 4837

Dit postcodegebied maakt onderdeel uit van de gemeente Breda en van postcodegroep 483X.

Ben je benieuwd naar de verschilen met omliggende buurten? Ga dan naar de Kansenkaart. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen bevolkingsgroepen binnen de postcode? Klik dan hieronder.

Inkomen

Persoonlijk inkomen
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 45.050.
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 50.625.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 50.737.
Mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een persoonlijk inkomen van € 56.597.
Uurloon
Werkende vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een uurloon van € 21,00.
Werkende dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een uurloon van € 23,10.
Werkende dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een uurloon van € 23,90.
Werkende mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een uurloon van € 25,40.
Uurloon minder dan €11
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 verdient 6,2% minder dan €11 per uur.
Uurloon minder dan €14
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 verdient 12,5% minder dan €14 per uur.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Werk

Werkt
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 ontvangt 89,3% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 ontvangt 89,7% het meeste inkomen uit werk.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 ontvangt 90,0% het meeste inkomen uit werk.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 ontvangt 90,2% het meeste inkomen uit werk.
Gewerkte uren per week
Vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 werken gemiddeld 27,8 uur per week.
Dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 werken gemiddeld 31,1 uur per week.
Dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 werken gemiddeld 31,3 uur per week.
Mannelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 werken gemiddeld 34,4 uur per week.
Vast arbeidscontract
Onder dertigers in loondienst met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 50,0% een vast contract.
Onder dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 51,1% een vast contract.
Onder vrouwelijke dertigers in loondienst die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 70,8% een vast contract.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Vermogen

Vermogen
35-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een vermogen van € 216.601.
35-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een vermogen van € 245.574.
Vermogen zonder woning en hypotheekschuld
35-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een vermogen zonder eigen woning en hypotheekschuld van € 113.831.
35-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld een vermogen zonder eigen woning en hypotheekschuld van € 116.274.
Koopwoning
Onder 35-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 woont gemiddeld 102.769% in een koopwoning.
Onder 35-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 woont gemiddeld 129.300% in een koopwoning.
Schenking ouders
Onder 35-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 18,5% een schenking ontvangen.
Onder 35-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 20,3% een schenking ontvangen.
Waarde schenking ouders
35-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 ontvangen schenkingen van hun ouders met gemiddeld een waarde van € 17.650.
35-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 ontvangen schenkingen van hun ouders met gemiddeld een waarde van € 18.554.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Wonen

Woonoppervlak groep 8
Leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 48,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 49,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Woonoppervlak 16-jarigen
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 55,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 56,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 58,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 59,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 60,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Woonoppervlak dertigers
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 52,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 54,0 m² woonoppervlak per lid van het huishouden.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Gezondheid

Ziekenhuis
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 maakte 35,7% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 maakte 53,4% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 maakte 54,9% gebruik van ziekenhuiszorg.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 maakte 70,0% gebruik van ziekenhuiszorg.
Geestelijke gezondheidszorg (basis)
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 maakte 3,5% gebruik van basis-geestelijke gezondheidszorg.
Medicijnen
Onder mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 gebruikte 39,3% medicijnen.
Onder dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 gebruikte 52,9% medicijnen.
Onder dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 gebruikte 53,4% medicijnen.
Onder vrouwelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 gebruikte 66,7% medicijnen.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Zorgkosten

Zorgkosten van groep-8-leerlingen
Leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 606 aan jaarlijkse zorgkosten.
Leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 609 aan jaarlijkse zorgkosten.
Zorgkosten van 16-jarigen
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 642 aan jaarlijkse zorgkosten.
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 677 aan jaarlijkse zorgkosten.
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 691 aan jaarlijkse zorgkosten.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 710 aan jaarlijkse zorgkosten.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 754 aan jaarlijkse zorgkosten.
Zorgkosten van dertigers
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld € 1.483 aan jaarlijkse zorgkosten.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Geboorte

Geboortegewicht
Pasgeborenen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 12,0% kans op een te laag geboortegewicht.
Vroeggeboorte
Pasgeborenen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 12,0% kans op vroeggeboorte.
Perinatale sterfte
Onder geboorten die opgroeiden in postcodegebied 4837 overlijdt 1,2% tijdens de zwangerschap of binnen 7 dagen na de geboorte.
Onder geboorten met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 overlijdt 1,7% tijdens de zwangerschap of binnen 7 dagen na de geboorte.
Neonatale sterfte
Onder geboorten die opgroeiden in postcodegebied 4837 overlijdt 1,2% tijdens de zwangerschap of binnen 28 dagen na de geboorte.
Onder geboorten met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 overlijdt 1,7% tijdens de zwangerschap of binnen 28 dagen na de geboorte.
Zuigelingensterfte
Onder geboorten die opgroeiden in postcodegebied 4837 overlijdt 1,2% tijdens de zwangerschap of binnen een jaar na de geboorte.
Onder geboorten met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 overlijdt 1,7% tijdens de zwangerschap of binnen een jaar na de geboorte.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Onderwijsniveau

Volgt vmbo-GL of hoger
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 94,3% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 94,5% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 95,7% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 96,2% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 96,9% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 98,3% kans om vmbo‑GL of hoger te volgen.
Volgt havo of hoger
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 87,7% kans om havo of hoger te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 88,3% kans om havo of hoger te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 89,1% kans om havo of hoger te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 89,2% kans om havo of hoger te volgen.
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 90,0% kans om havo of hoger te volgen.
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 90,4% kans om havo of hoger te volgen.
Volgt vwo
Mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 45,7% kans om vwo te volgen.
Mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 46,6% kans om vwo te volgen.
16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 50,0% kans om vwo te volgen.
16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 50,8% kans om vwo te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 53,8% kans om vwo te volgen.
Vrouwelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben 56,7% kans om vwo te volgen.
Startkwalificatie
Onder 21-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 0,9%  een startkwalificatie behaald.
Onder 21-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 0,9%  een startkwalificatie behaald.
Onder mannelijke 21-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 0,9%  een startkwalificatie behaald.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Studieniveau

Diploma op hogeschool of universiteit (21-jarigen)
Mannelijke 21-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 76,9% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
21-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 77,6% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
21-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 77,7% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op hogeschool of universiteit (dertigers)
Mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 60,7% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 70,7% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 72,5% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 80,0% kans op het behalen van een hbo‑ of universitair diploma.
Diploma op de universiteit (21-jarigen)
21-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 45,7% kans op het behalen van een universitair diploma.
Mannelijke 21-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 46,2% kans op het behalen van een universitair diploma.
21-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 50,0% kans op het behalen van een universitair diploma.
Diploma op de universiteit (dertigers)
Mannelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 35,7% kans op het behalen van een universitair diploma.
Dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 36,2% kans op het behalen van een universitair diploma.
Vrouwelijke dertigers die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 36,7% kans op het behalen van een universitair diploma.
Dertigers met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 hebben gemiddeld 37,3% kans op het behalen van een universitair diploma.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Schooladviezen

School adviseert vmbo-GL of hoger
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 99,9% een definitief schooladvies voor vmbo‑GL of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 99,9% een definitief schooladvies voor vmbo‑GL of hoger.
School adviseert havo of hoger
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 86,5% een definitief schooladvies voor havo of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 87,2% een definitief schooladvies voor havo of hoger.
School adviseert vwo
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 37,8% een definitief schooladvies voor vwo.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 41,0% een definitief schooladvies voor vwo.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Eindtoetsadviezen

Eindtoets adviseert vmbo-GL of hoger
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 91,9% een eindtoetsadvies voor vmbo-GL of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 92,3% een eindtoetsadvies voor vmbo-GL of hoger.
Eindtoets adviseert havo of hoger
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 64,9% een eindtoetsadvies voor havo of hoger.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 66,7% een eindtoetsadvies voor havo of hoger.
Eindtoets adviseert vwo
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 28,2% een eindtoetsadvies voor vwo.
Lezen op streefniveau
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 86,5% een eindtoets-leesscore van tenminste het streefniveau.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 87,2% een eindtoets-leesscore van tenminste het streefniveau.
Rekenen op streefniveau
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 62,2% een eindtoets-rekenscore van tenminste het streefniveau.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 64,1% een eindtoets-rekenscore van tenminste het streefniveau.
Taalverzorging op streefniveau
Onder leerlingen in groep 8 met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 78,4% een eindtoets-taalverzorgingsscore van tenminste het streefniveau.
Onder leerlingen in groep 8 die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft gemiddeld 79,5% een eindtoets-taalverzorgingsscore van tenminste het streefniveau.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasgenoten

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Klasniveau

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Jeugdbescherming

Jeugdbescherming voor 16-jarigen
Onder 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 0,7% een jeugdbeschermingsmaatregel.
Onder 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 1,0% een jeugdbeschermingsmaatregel.
Onder mannelijke 16-jarigen die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 1,3% een jeugdbeschermingsmaatregel.
Onder mannelijke 16-jarigen met een Nederlandse achtergrond die opgroeiden in postcodegebied 4837 heeft 1,6% een jeugdbeschermingsmaatregel.

mannelijk vrouwelijk laag inkomen middeninkomen hoog inkomen Nederlands Turks Marokkaans Surinaams Antilliaans

Ben je benieuwd hoe bevoorrecht jij zelf eigenlijk bent? Doe dan de 7 vinkjes test.